+44-203-608-6896 Συνομιλία
17:30:03 GMT
Black & White

Λήξη Δυαδικών Επιλογών IN THE MONEY / OUT OF THE MONEY

GBP/USD 1.24430 17:20 22.02
EUR/USD 1.05615 17:20 22.02
OIL-APR17 (BRENT) 55.815 17:15 22.02
ALIBABA 104.870 17:15 22.02
AUD/USD 0.76832 17:15 22.02
AUD/JPY 87.185 17:15 22.02
SILVER 17.963 17:15 22.02
GOLD/EUR 1167.045 17:15 22.02
OIL-MAR17(WTI CRUDE) 53.980 17:15 22.02
GOLD 1232.476 17:15 22.02
EUR/JPY 119.846 17:15 22.02
USD/JPY 113.478 17:15 22.02
GBP/USD 1.24423 17:10 22.02
EUR/USD 1.05583 17:10 22.02
BitCoin/CNY 7487.500 17:00 22.02
USD/MXN 19.919 17:00 22.02
WELLS FARGO 58.325 17:00 22.02
USD/CHF 1.01100 17:00 22.02
OIL-APR17 (BRENT) 55.725 17:00 22.02
TOYOTA (US) 114.275 17:00 22.02
SONY 31.285 17:00 22.02
COLGATE-PALMOLIVE 73.035 17:00 22.02
FIAT CHRYSLER 11.35 17:00 22.02
X
We apologize for the inconvenience, registration from your state is disallowed.

Λήξη Δυαδικών Επιλογών

Οι δυαδικές επιλογές προσφέρονται σε σταθερό χρόνο λήξης. Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα όταν έρχεται ο χρόνο λήξης. Είτε θα είστε “Πάνω-στα-Χρήματα” (at-the-money), ένας όρος που περιγράφει μια ουδέτερη απώλεια και κέρδος σαν αποτέλεσμα της αξίας του περιουσιακού στοιχείου κατά τη λήξη που είναι περίπου ό, τι ήταν και κατά την αγορά. Ο όρος “Mέσα-στα-Xρήματα” (in-the-money) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περάτωση μιας θέσης ενός επενδυτή όταν συνειδητοποιεί ότι έχει κερδίσει και τέλος ο όρος “Έξω-από-τα-Χρήματα” (out-of-the-money) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περάτωση μιας θέσης ενός επενδυτή όταν συνειδητοποιεί ότι έχει απώλειες.

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις συναλλαγές σας θα έρθετε αντιμέτωποι με κάποιες συντομογραφίες από όρους όπως αυτούς που είδαμε παραπάνω “at-the-money” σε ‘’ΑΤΜ’’, ‘’ΟΤΜ’’ που σημαίνει “out-of-the-money” και το ITM που είναι το “in-the-money”.

Lixi Diadikon Epilogon Binary Options Goptions

Λήξη In-the-Money

Ονομάζεται in-the-money μιας και ο επενδυτής που έχει επιλέξει ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ έχει κάνει τη σωστή πρόβλεψη. Αν είστε in-the-money αναφέρεται και ως κέρδος, και υπάρχουν 2 τρόποι κέρδους που απεικονίζονται ως a και b.

a) Πάνω και In-the-Money

Όταν επιλέγετε να πάτε Πάνω, είναι αντιληπτό ότι είστε in-the-money όταν η τιμή της αγοράς του περιουσιακού στοιχείου είναι πάνω από την τιμή άσκησης, όταν φτάνει στην λήξη του χρόνου. Η τιμή στην επιλογή αυτή αναφέρετε και ως ‘’εγγενή αξία’’. Η αξία αυτή είναι ίση με την αγορά του περιουσιακού στοιχείου (τιμή άσκησης) όπου γενικότερα βρίσκεται πιο κάτω από την τιμή αγοράς. Η έννοια in-the-money είναι η αξία για την επιλογή ΠΑΝΩ στην τιμή άσκηση και είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου, αυτό ονομάζεται εγγενή αξία με δεδομένου ότι γνωρίζετε την αρχική μίσθωση που το αγοράσατε.

b) Κάτω και In-the-Money

Μια επιλογή Κάτω θεωρείται in-the-money όταν η τιμή άσκησης ΚΑΤΩ είναι κάτω από την τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Tο in-the-money είναι σχετικός όρος πώλησης στους επιχειρηματίες που θα εξασκήσουν το δικαίωμα να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε υψηλότερη τιμή από αυτή που βρίσκεται στην κατάσταση ΚΑΤΩ, δημιουργώντας μια εγγενή αξία μεγαλύτερη από αυτή της αγοράς και αξίζει το λιγότερο από το ποσό εκκίνησης. Όταν η τιμή είναι ισοδύναμη τουλάχιστον με το ποσό που έχει η τιμή άσκησης πέρα από την τιμή αγοράς, τότε είστε ακόμα in-the-money, όσο η τιμή/αξία του ΚΑΤΩ είναι υψηλότερη από την αρχική τιμή του περιουσιακού στοιχείου.

Δυαδικές Επιλογές At-the-Money

Τον όρο at-the-money δεν τον ακούμε συχνά καθώς σπάνια εμφανίζεται. Μια επιλογή συναλλαγής ονομάζεται At-the-Money εάν η τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι ίση με την τιμή άσκησης, και αυτό πιστεύω ότι θεωρείται και το ΄’’Νεκρό Σημείο’’. Αυτό δεν έχει εφαρμογή για οποιαδήποτε επιλογή κάνετε, μιας και θα μπορούσατε να επιλέξετε είτε πάνω είτε κάτω και δεν θα υπήρχε καμία επιρροή στο at-the-money

Λήξη Out-of-the-Money

Ονομάζεται Οut-the-money μιας και ο επενδυτής που έχει επιλέξει ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ έχει κάνει τη λάθος πρόβλεψη. Αν είστε out-the-money αναφέρεται και ως ζημία και υπάρχουν 2 τρόποι που απεικονίζονται ως a και b

a) Πάνω και Out-of-the-Money

Η Out-of-the-money επιλογή μέσω της ΠΑΝΩ δυαδικής επιλογής είναι κατανοητό ότι είναι σωστή αν η τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι από κάτω ή χαμηλότερη από την επιλογή της τιμής άσκησης.

b) Κάτω και Out-of-the-Money

Από την άλλη πλευρά αν έχει επιλεγεί το ΚΑΤΩ λέγεται out-of-the-money εάν η τρέχουσα τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου που έχετε επιλέξει για συναλλαγή είναι πάνω/ ή υψηλότερη από την τιμή άσκησης.

Share Button

Άρχισε τώρα τις συναλλαγές με την πιο επαγγελματική πλατφόρμα για κινητά, οπουδήποτε και οποτεδήποτε!
Play StoreApp Store