+44-203-608-6896 Συνομιλία
08:11:32 GMT
Black & White

Λήξη Δυαδικών Επιλογών IN THE MONEY / OUT OF THE MONEY

EUR/USD 1.07698 08:10 06.12
FTSE F-DEC16 6745.750 08:00 06.12
USD/RUB 63.806 08:00 06.12
USD/CHF 1.00590 08:00 06.12
OIL-FEB17 (BRENT) 54.685 08:00 06.12
COPPER-NOV16 2.6553 08:00 06.12
NZD/CHF 0.71775 08:00 06.12
CAD/CHF 0.75864 08:00 06.12
NZD/USD 0.71357 08:00 06.12
EUR/AUD 1.44544 08:00 06.12
CAD/JPY 85.854 08:00 06.12
AUD/USD 0.74454 08:00 06.12
AUD/JPY 84.756 08:00 06.12
GBP/USD 1.27552 08:00 06.12
VTB BANK 0.068930 08:00 06.12
TENCENT HOLDINGS 190.150 08:00 06.12
ROSNEFT' 350.875 08:00 06.12
GOLD VS SILVER 69.8109 08:00 06.12
EUR/GBP 0.84379 08:00 06.12
OIL-JAN17(WTI CRUDE) 51.435 08:00 06.12
SILVER 16.805 08:00 06.12
GOLD/EUR 1090.185 08:00 06.12
GOLD 1173.311 08:00 06.12
NASDAQ F-DEC16 4779.125 08:00 06.12
GOLD VS OIL 21.4558 08:00 06.12
USD/CAD 1.32590 08:00 06.12
S.BANK INDIA 259.675 08:00 06.12
AXIS BANK 460.725 08:00 06.12
TATA STEEL 414.100 08:00 06.12
TATA MOTORS 443.150 08:00 06.12
X
We apologize for the inconvenience, registration from your state is disallowed.

Λήξη Δυαδικών Επιλογών

Οι δυαδικές επιλογές προσφέρονται σε σταθερό χρόνο λήξης. Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα όταν έρχεται ο χρόνο λήξης. Είτε θα είστε “Πάνω-στα-Χρήματα” (at-the-money), ένας όρος που περιγράφει μια ουδέτερη απώλεια και κέρδος σαν αποτέλεσμα της αξίας του περιουσιακού στοιχείου κατά τη λήξη που είναι περίπου ό, τι ήταν και κατά την αγορά. Ο όρος “Mέσα-στα-Xρήματα” (in-the-money) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περάτωση μιας θέσης ενός επενδυτή όταν συνειδητοποιεί ότι έχει κερδίσει και τέλος ο όρος “Έξω-από-τα-Χρήματα” (out-of-the-money) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περάτωση μιας θέσης ενός επενδυτή όταν συνειδητοποιεί ότι έχει απώλειες.

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις συναλλαγές σας θα έρθετε αντιμέτωποι με κάποιες συντομογραφίες από όρους όπως αυτούς που είδαμε παραπάνω “at-the-money” σε ‘’ΑΤΜ’’, ‘’ΟΤΜ’’ που σημαίνει “out-of-the-money” και το ITM που είναι το “in-the-money”.

Lixi Diadikon Epilogon Binary Options Goptions

Λήξη In-the-Money

Ονομάζεται in-the-money μιας και ο επενδυτής που έχει επιλέξει ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ έχει κάνει τη σωστή πρόβλεψη. Αν είστε in-the-money αναφέρεται και ως κέρδος, και υπάρχουν 2 τρόποι κέρδους που απεικονίζονται ως a και b.

a) Πάνω και In-the-Money

Όταν επιλέγετε να πάτε Πάνω, είναι αντιληπτό ότι είστε in-the-money όταν η τιμή της αγοράς του περιουσιακού στοιχείου είναι πάνω από την τιμή άσκησης, όταν φτάνει στην λήξη του χρόνου. Η τιμή στην επιλογή αυτή αναφέρετε και ως ‘’εγγενή αξία’’. Η αξία αυτή είναι ίση με την αγορά του περιουσιακού στοιχείου (τιμή άσκησης) όπου γενικότερα βρίσκεται πιο κάτω από την τιμή αγοράς. Η έννοια in-the-money είναι η αξία για την επιλογή ΠΑΝΩ στην τιμή άσκηση και είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου, αυτό ονομάζεται εγγενή αξία με δεδομένου ότι γνωρίζετε την αρχική μίσθωση που το αγοράσατε.

b) Κάτω και In-the-Money

Μια επιλογή Κάτω θεωρείται in-the-money όταν η τιμή άσκησης ΚΑΤΩ είναι κάτω από την τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Tο in-the-money είναι σχετικός όρος πώλησης στους επιχειρηματίες που θα εξασκήσουν το δικαίωμα να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε υψηλότερη τιμή από αυτή που βρίσκεται στην κατάσταση ΚΑΤΩ, δημιουργώντας μια εγγενή αξία μεγαλύτερη από αυτή της αγοράς και αξίζει το λιγότερο από το ποσό εκκίνησης. Όταν η τιμή είναι ισοδύναμη τουλάχιστον με το ποσό που έχει η τιμή άσκησης πέρα από την τιμή αγοράς, τότε είστε ακόμα in-the-money, όσο η τιμή/αξία του ΚΑΤΩ είναι υψηλότερη από την αρχική τιμή του περιουσιακού στοιχείου.

Δυαδικές Επιλογές At-the-Money

Τον όρο at-the-money δεν τον ακούμε συχνά καθώς σπάνια εμφανίζεται. Μια επιλογή συναλλαγής ονομάζεται At-the-Money εάν η τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι ίση με την τιμή άσκησης, και αυτό πιστεύω ότι θεωρείται και το ΄’’Νεκρό Σημείο’’. Αυτό δεν έχει εφαρμογή για οποιαδήποτε επιλογή κάνετε, μιας και θα μπορούσατε να επιλέξετε είτε πάνω είτε κάτω και δεν θα υπήρχε καμία επιρροή στο at-the-money

Λήξη Out-of-the-Money

Ονομάζεται Οut-the-money μιας και ο επενδυτής που έχει επιλέξει ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ έχει κάνει τη λάθος πρόβλεψη. Αν είστε out-the-money αναφέρεται και ως ζημία και υπάρχουν 2 τρόποι που απεικονίζονται ως a και b

a) Πάνω και Out-of-the-Money

Η Out-of-the-money επιλογή μέσω της ΠΑΝΩ δυαδικής επιλογής είναι κατανοητό ότι είναι σωστή αν η τρέχουσα τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι από κάτω ή χαμηλότερη από την επιλογή της τιμής άσκησης.

b) Κάτω και Out-of-the-Money

Από την άλλη πλευρά αν έχει επιλεγεί το ΚΑΤΩ λέγεται out-of-the-money εάν η τρέχουσα τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου που έχετε επιλέξει για συναλλαγή είναι πάνω/ ή υψηλότερη από την τιμή άσκησης.

Share Button

Άρχισε τώρα τις συναλλαγές με την πιο επαγγελματική πλατφόρμα για κινητά, οπουδήποτε και οποτεδήποτε!
Play StoreApp Store