+44-203-608-6896 Συνομιλία
17:27:22 GMT
Black & White

Οι Τιμές & τα Ποσοστά Απόδοσης στις Δυαδικές Επιλογές

GBP/USD 1.24430 17:20 22.02
EUR/USD 1.05615 17:20 22.02
OIL-APR17 (BRENT) 55.815 17:15 22.02
ALIBABA 104.870 17:15 22.02
AUD/USD 0.76832 17:15 22.02
AUD/JPY 87.185 17:15 22.02
SILVER 17.963 17:15 22.02
GOLD/EUR 1167.045 17:15 22.02
OIL-MAR17(WTI CRUDE) 53.980 17:15 22.02
GOLD 1232.476 17:15 22.02
EUR/JPY 119.846 17:15 22.02
USD/JPY 113.478 17:15 22.02
GBP/USD 1.24423 17:10 22.02
EUR/USD 1.05583 17:10 22.02
BitCoin/CNY 7487.500 17:00 22.02
USD/MXN 19.919 17:00 22.02
WELLS FARGO 58.325 17:00 22.02
USD/CHF 1.01100 17:00 22.02
OIL-APR17 (BRENT) 55.725 17:00 22.02
TOYOTA (US) 114.275 17:00 22.02
SONY 31.285 17:00 22.02
COLGATE-PALMOLIVE 73.035 17:00 22.02
FIAT CHRYSLER 11.35 17:00 22.02
X
We apologize for the inconvenience, registration from your state is disallowed.

Οι Τιμές & τα Ποσοστά Απόδοσης στις Δυαδικές Επιλογές

Οι Δυαδικές Επιλογές είναι μια μέθοδος για να κάνουμε συναλλαγές με περιουσιακά στοιχεία μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με δύο αποτελέσματα, το πρώτο είναι το κέρδος και το δεύτερο η ζημία.Η τιμολόγηση στις δυαδικές επιλογές μπορεί να συγκριθεί με τις παραδοσιακές συναλλαγές, ειδικότερα τότε που ο broker θα σας προσφέρει την επιλογή για όλα ή τίποτα. Αποτελεί ύψιστη σημασία ότι η πλατφόρμα των δυαδικών επιλογών καθορίζει με ασφάλεια την τιμολόγηση έτσι ώστε ο επενδυτής να μπορέσει να λάβει την καλύτερη απόφαση με μόνο στόχο το κέρδος.Για να προσδιορίσουμε την τιμολόγηση στις δυαδικές επιλογές πρέπει να κοιτάξουμε καλά κάποιους παράγοντες που συνθέτουν την τιμολόγηση. Ακολουθούν οι επιρροές που λαμβάνονται υπόψιν από την πλατφόρμα για να συνάψουν τα στοιχεία μιας τιμολόγησης.

Τρέχον Επιτόκιο – Ο παράγοντας για να διαχειρίζεστε το ρίσκο σας ως επενδυτής. Αν το τρέχων επιτόκιο αυξάνεται υπέρ σας τότε είστε κερδισμένος. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψιν σας ποιο είναι το τρέχον επιτόκιο καθώς θα είναι αυτό που θα επηρεάσει τον ρυθμό και την τιμή των εκταμιεύσεων στο τέλος της συναλλαγής.

Τιμή Άσκησης – Την στιγμή όπου μια επιλογή αγοράστηκε τότε η τιμή άσκησης επιβάλλεται.Ο λόγος που χρειαζόμαστε τον παράγοντα της τιμής άσκησης όταν γίνετε η τιμολόγηση στις δυαδικές επιλογές είναι για να γνωρίζουμε κατά πόσον η τιμή αυξήθηκε.

Τιμή Αγοράς – Αυτή είναι η τρέχουσα τιμή για ένα περιουσιακό στοιχείο που έχετε επιλέξει σε μια ανοιχτή αγορά. Το ενδιαφέρον αναφορικά με την τιμή αγοράς από τον επενδυτή είναι κατά πόσο θα αυξηθεί ή μειωθεί η αξία κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συναλλαγής.

Χρόνος Ωρίμανσης – Το χρονικό περιθώριο που έχει ένα περιουσιακό στοιχείο για να φτάσει στην ‘’ακμή’’ του πριν λήξει. Στις δυαδικές επιλογές, οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να καθορίσουν αν το περιουσιακό τους στοιχείο αυξήσει ή μειώσει την αξία του κατά το χρόνο ωρίμανσης, ικανό να επωφεληθούν με τον ένα ή άλλο τρόπο.

Απόδοση – Αυτά είναι τα κέρδη σε αξία που θα κερδίσει ο επενδυτής, σε μια πολύ σκληρή αγορά που οι ευκαιρίες μετατρέπονται σε αποδόσεις.

Ποσοστό Απόδοσης – Στις δυαδικές επιλογές είναι ένα προκαθορισμένο ποσοστό που το αντιλαμβάνεστε τότε που το περιουσιακό στοιχείο έχει φτάσει στο χρόνο λήξης του. Στις δυαδικές επιλογές αυτό εξαρτάται αν η συναλλαγή γίνετε σε δολάρια, και αν εσείς έχετε επιλέξει αύξηση ή μείωση στην απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου μέσα από την αγορά σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όπου η εν λόγω σύμβαση λήγει.

Χρόνος Λήξης -Αυτός προκαθορίζεται από την πλατφόρμα αλλά επιλέγεται από τον επενδυτή πριν ξεκινήσει να κάνει συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που έχετε κάνει την συναλλαγή σας αναφορικά με το μέγεθος του χρόνου (που έχετε επιλέξει), θα μάθετε και το αποτέλεσμα της εν λόγω συναλλαγής.

Τιμή Λήξης – Διαφέρει μιας και είναι η τιμή που έχει αρχικά ένα περιουσιακό στοιχείο όταν οι δυαδικές επιλογές έχουν φτάσει και ξεπεράσει τον χρόνο λήξης. Πόσο γρήγορα μπορεί να ‘’περάσει’’ ο χρόνος μπορεί να είναι οτιδήποτε από 30 δεύτερα ως και ένα χρόνο, ανάλογα με τις προσφορές που έχει ο κάθε Broker αλλά και την λήξη που έχετε επιλέξει για το περιουσιακό στοιχείο.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν κερδοφόρο συνδυασμό για τον επιχειρηματία, αλλά αυτός θα πρέπει να έχει τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά στο μυαλό του για να επηρεάζει την κάθε συναλλαγή. Αυτά θα συνεργαστούν αρμονικά και δεν γίνεται να λειτουργήσουν ξεχωριστά.

Share Button

Άρχισε τώρα τις συναλλαγές με την πιο επαγγελματική πλατφόρμα για κινητά, οπουδήποτε και οποτεδήποτε!
Play StoreApp Store